Lesvoorbereiding gymles: alles in huis voor gymlessen van hoog niveau

Uw school en dus de leerlingen een heel jaar lang verzekeren van goede, verantwoorde en gevarieerde gymlessen? Doe uw voordeel met onze lesmethode, bedoeld voor bevoegde groepsleerkrachten in het primair onderwijs die gymlessen van hoog niveau willen aanbieden. Leerzaam voor uw leerlingen, werkdruk verlagend en reuze handig voor uw team!

Waarom de lesmethode gymnastiek van Sportdocent?
• De lesvoorbereiding is ideaal voor scholen die het (tijdelijk) zonder vakdocent voor bewegingsonderwijs moeten stellen.
• Alle leerlijnen van bewegingsonderwijs komen aan bod: van balanceren, jongleren en mikken, tot klimmen, springen en hardlopen.
• Gevarieerde gymlessen op elk niveau.
• Duidelijk systeem voor de overdracht, zodat de groepsleerkracht gemakkelijk kan beginnen waar de collega is geëindigd.
• Een les voor de hele dag, waarbij ’s ochtends wordt opgebouwd voor alle klassen.

Hoe werkt het?
Sportdocent verzorgt eerst een korte training aan docenten die met onze lesmethode gaan werken. Daarna ontvangt uw school een map met daarin alle gymlessen voor dat schooljaar en via e-mail iedere week een toestelles. Gedurende het schooljaar geven wij nog eens twee à drie cursussen. Zo zorgen wij ervoor dat uw groepsleerkracht goed met onze lesmethode overweg kan. Het is desgewenst ook mogelijk om te kiezen voor één van bovenstaande diensten of combinaties hiervan.

Marianne Thomassen (directeur Wilhelminaschool, Woerden):
Elke week een aantrekkelijke, actuele gymles. Fijn voor de kinderen én voor het team!

Mogelijkheden lesmethode
• Een map van de lesmethode met 42 gymlessen waarin alle leerlijnen aan bod komen. U krijgt de fysieke map van de lesmethode, zodat u direct kunt zien wat er dat schooljaar op het programma staat. Aan de hand van de map kan er het hele jaar gymles gegeven worden.
• De digitale versie van de lesmethode. U ontvangt iedere week een nieuwe toestelles, welke u digitaal kunt delen met uw collega leerkrachten.
• De digitale versie én de map van de lesmethode met 42 gymlessen waarin alle leerlijnen aan bod komen. Middels de fysieke map kunt u zien wat er het hele schooljaar op het programma staat. Via de digitale lesmethode kunt u iedere week de gymlessen delen met uw collega leerkrachten.
• Drie bijscholingsmomenten, waarin de omgang met de lesmethode wordt behandeld. De bijeenkomsten hebben een duur van drie uur. De onderwerpen van de bijscholingen zijn: omgang met de lesmethode, het differentiëren in de gymles en de beoordeling/overdracht tijdens de gymles.
• Het hele pakket: de digitale versie, de map van de lesmethode met 42 gymlessen én drie bijscholingsmomenten. U heeft vanaf het begin van het jaar overzicht over het gehele lesprogramma, ontvangt iedere week een toestelles welke u digitaal kunt delen met collega leerkrachten en bereidt uw collega leerkrachten perfect voor op de omgang met de lesmethode.

Meer weten over de lesmethode gymnastiek of de prijzen van de verschillende lesmethoden van Sportdocent? Neem gerust contact op via (035) 30 30 039 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier lesmethode

  • Voer een getal tussen 5 en 7 in.